Algemene voorwaarden

 

I. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van Van Kortenhof Vlaardingen BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer: 24353407. Van Kortenhof Vlaardingen BV heeft altijd het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Van Kortenhof Vlaardingen BV en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. Van Kortenhof Vlaardingen BV behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Alle aanbiedingen van Van Kortenhof Vlaardingen BV zijn vrijblijvend. Indien Van Kortenhof Vlaardingen BV de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk aan de Klant gecommuniceerd worden. De Klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

II. Annulering, ruilen, terugzending en klachten

Indien de Klant de goederen wil terugsturen dient hij daarover eerst via het contactformulier contact op te nemen met Van Kortenhof Vlaardingen BV. In onderling overleg zal bekeken worden wat de beste oplossing is. Terugzendkosten komen voor rekening van de Klant. Terugbetalingen zullen pas worden uitgevoerd nadat de retourzending door Van Kortenhof in ontvangst is genomen.
De Klant kan zonder meer de bestelling nog binnen 7 dagen na het plaatsen ervan, door gebruik te maken van het contactformulier van de site waarop de bestelling is geplaatst, annuleren. Indien de bestelling reeds verzonden is zal terugbetaling pas worden uitgevoerd nadat de retourzending door Van Kortenhof in ontvangst is genomen.
De klant heeft het recht om de bestelling zonder opgaaf van redenen retour te sturen binnen 14 dagen na aflevering. De klant dient hiervoor binnen 14 dagen schriftelijk contact op te nemen of het produkt retour te sturen. De contactgegevens zijn: E-mail: webshop@vankortenhof.nl. De kosten voor retourzendingen (inclusief BTW en verzendkosten) komen voor kosten van de Klant. Eventuele terugbetalingen vinden plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.

III Betaling & Levering

Alle bestellingen worden vanuit Nederland geleverd. De Klant dient het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur, inclusief BTW en inclusief eventuele verzendkosten te voldoen. Pas nadat de betaling ontvangen is zullen de goederen worden uitgeleverd. Alle producten die via de site vankortenhof.nl worden besteld, zullen geleverd worden op het leveringsadres dat door de Klant in zijn bestelling is aangegeven. De op de site aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding indien de getoonde leveringstermijn overschreden wordt.
De bestellingen zullen zo snel mogelijk na betaling verzonden worden. Indien de klant de goederen 30 dagen na de bestelling niet heeft ontvangen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Van Kortenhof Vlaardingen BV zal in dat geval het betaalde bedrag binnen 30 dagen na annulering terugbetalen. Van Kortenhof Vlaardingen BV probeert er voor te zorgen dat de producten die op de site worden aangeboden in voldoende voorraad aanwezig zijn. Het kan echter gebeuren dat een product niet langer beschikbaar is. In dit geval zal Van Kortenhof Vlaardingen BV de Klant zo spoedig mogelijk informeren en zo mogelijk een gelijkwaardig artikel aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, kan de Klant zijn bestelling zonder kosten te annuleren. Van Kortenhof Vlaardingen BV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een product.

IV. Eigendom

Zolang de Klant de totale prijs van de goederen alsmede de eventuele verzending- en betalingskosten verbonden aan de bestelling niet betaald heeft, blijven deze eigendom van Van Kortenhof Vlaardingen BV

V Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW. Andere belastingen/heffingen zijn niet in de prijs inbegrepen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele importheffingen, overige heffingen, of verbruiksbelasting die gelden in het land aangegeven in het afleveradres of factuuradres. Voor meer informatie dient de klant zelf contact op te nemen met de locale autoriteiten.
Van Kortenhof rekent voor bestellingen vanaf €35,-  geen verzendkosten. Indien er wel verzendkosten worden berekend, wordt dit apart in het overzicht vermeld. Van Kortenhof heeft het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de Klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt de Klant via e-mail hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren. vankortenhof.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden. De keuzekorting  gaat niet in combinatie met reeds afgeprijsde artikelen.

VI. Garantie

Van Kortenhof Vlaardingen BV geeft garantie op de producten die geleverd zijn volgens de garantie die door de producent gegeven wordt.

VII. Disclaimer

Alle op de website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder mededeling worden aangepast. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

VIII. Bovag

Op alle fietshuur-overeenkomsten vanuit alle vestigingen van Van Kortenhof zijn de BOVAG huurvoorwaarden van toepassing.

IX. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met Van Kortenhof Vlaardingen BV is Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de Rechtbank van Rotterdam te worden ingediend.